STAWKI UCZNIOWSKIE XII 2018 – II 2019

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od XII 2018 – II 2019 roku wynosi:

- klasa I – 183,21 zł (netto 158,09 zł)
- klasa II – 229,01 zł (netto 197,61 zł)
- klasa III – 274,81 zł (netto 237,14 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło – 4.580,20 zł.