„Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni.” (Marcin Luter)

 

Temat  przewodni: TAJEMNICE BŁĘKITNEJ PLANETY.

ORGANIZATOR KONKURSU: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu www.opp1.sosnowiec.ehost.pl

CELE KONKURSU:

- promocja talentu młodych dzieci i młodzieży,

- zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji  nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach  poszukiwanie nowych form      i środków wyrazu artystycznego,

- wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,

- kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych uczestników poprzez przekazanie nadesłanych  do Organizatora prac na cel charytatywny.

TECHNIKA: Dowolna – rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa (prace wydrukowane na papierze fotograficznym).

                19 stycznia 2018 r. uczennice: Ewelina Chmiel  z kl. II a oraz Aleksandra Bentkowska  z kl. I a przygotowały prace plastyczne na w/w temat. Wraz z opiekunem panią Agatą Pender reprezentowały naszą szkołę. Wyniki konkursu znajdziecie na stronie http://www.innespojrzenie.sosnowiec.pl/page100-wyniki_2018.html

Oto prace naszych utalentowanych uczennic:

3 20180107_223211