9 stycznia 20120 r. w szkole został przeprowadzony etap podstawowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z ekologią, z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

83601239_163675511710560_5589654439708327936_n