Przypominam, że opracowane muszą być wszystkie zagadnienia.

1. Opisz budowę białek, ich podział, występowanie i wykrywanie za pomocą odpowiednich doświadczeń(2 doświadczenia, które muszą być opisane zgodnie ze wskazówkami z zadania nr 2).

2. Jak doświadczalnie odróżnić:

  • propan-1-ol od propano-1,2,3-triolu
  • cykloheksan od benzenu
  • roztwór benzenolu od roztworu propanolu
  • propanon od propanolu
  • propen od propanu
  • glukozę od fruktozy.

Każde z powyższych doświadczeń powinno składać się z 3 punktów:

  • schemat lub opis doświadczenia zawierający użyty sprzęt laboratoryjny i odczynniki
  • obserwacje
  • wnioski w postaci reakcji i opisu.

3.  Opisz budowę cukrów, ich podział i występowanie.