Zagadnienia do pracy kontrolnej z fizyki dla klasy I A

Uwaga! Przypominam, że prace powinny być napisane ręcznie, krótko, bez wzorów na poziomie akademickim.

  1. Oblicz promień orbity geostacjonarnej, dla satelitów ziemskich, jeżeli wiesz, że masa Ziemi wynosi 6∙1024 kg, promień Ziemi 6,37∙1024m, T = 24 godziny, G = 6,67∙10-11Nm2/kg2.
  2. Opisz jednostki stosowane w astronomii, przelicz wartość każdej z nich na kilometry.
  3. Księżyc – jego fazy, zaćmienia Słońca i Księżyca
  4. Bomba atomowa – opisz działanie, podaj reakcje, które są reakcje są źródłem energii w tego rodzaju broni. Zasada działania reaktora jądrowego.
  5. Bomba wodorowa(termojądrowa) – działanie i reakcje które są źródłem energii w tych bombach. Gdzie jeszcze zachodzą takie reakcje?