Od 29 stycznia w naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne ( dwa razy w tygodniu ) umożliwiające podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej obecnie ( luty-marzec ) w formie zajęć na siłowni . Na zajęcia zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły ( poniedziałek godzina 14:45 i środa również od godziny 14:45) .

Celem tych zajęć  jest:

-poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród  młodzieży mniej aktywnych   i mniej sprawnych fizycznie ;

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  i młodzieży;

- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

- promocja różnorodnych sportów wśród  młodzieży;

Program będzie prowadzony  w dwóch edycjach wiosennej 29.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-30.11.2018, poprzez systematyczne zajęcia sportowe   w wymiarze 2 razy w tygodniu

ZAPRASZAMY  !!!

numer  1numer 2numer 3numer 4numer 5numer 6numer 6numer 7numer 8numer 10numer 10numer 9

zajecia_pozalekcyjne1