Trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia z matematyki wg następującego harmonogramu:

- poniedziałki  od 14.00 do 14.45

- piątki od 7.55 do 8.40 fakultety dla maturzystów

- wtorki  od 7.55 do 8.40