Spółdzielczość była, jest i pozostanie dobrowolnym wyborem ludzi. Jest oznaką wolności i demokracji. Spółdzielczość to jedna z nielicznych form aktywności ludzi mająca na celu dobro wszystkich tworzących ją osób i środowiska w którym funkcjonuje.

Spółdzielczość Uczniowska ma w naszym kraju ponad stuletnią tradycję, pierwsze spółdzielnie powstawały na początku XX wieku, jednak informacje o ich działalności nie są dobrze rozpropagowane, same spółdzielnie nie cieszą się popularnością w naszym regionie, a szkoda, bo okazuje się, że mają one niezwykle ważny wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Obecne przepisy prawne pozwalają na utworzenie spółdzielni uczniowskiej liczącej przynajmniej 10 członków (spośród uczniów danej szkoły) w wieku powyżej 10 lat. Taka spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej, ale może prowadzić drobną działalność gospodarczą .

Założenie spółdzielni uczniowskiej w naszej szkole może przynieść wielowymiarowe korzyści i będzie czynnikiem wyróżniającym naszą szkołę .

Czekamy na uczniów chętnych do działania w ramach spółdzielni. Zgłoszenia przyjmuje p. Iwona Grzelczak – opiekunka samorządu uczniowskiego.