Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa IA/semestr I

 1. Odkrycia Kopernika, Keplera i Newtona. Prawo powszechnej grawitacji.
 2. Spadanie jako skutek oddziaływań grawitacyjnych.
 3. Ruch po okręgu i jego parametry.
 4. Siła dośrodkowa jako przyczyna ruchu po okręgu.
 5. Prawa Keplera. Pierwsza prędkość kosmiczna.
 6. Jak zmierzono odległości do Księżyca, planet i gwiazd odległości w kosmosie.
 7. Księżyc – nasz naturalny satelita.
 8. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
 9. Widma ciągłe i liniowe. Widmo wodoru.
 10. Model Bohra budowy atomu wodoru.
 11. Promieniotwórczość. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości.
 12. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na organizmy żywe.
 13. Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.
 14. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.
 15. Energia wiązania. Reakcja rozszczepienia.
 16. Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa.
 17. Układ Słoneczny i galaktyki.