Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa IA/semestr II

Tematy do pracy kontrolnej z chemii (należy ręcznie, opisać wszystkie zagadnienia).

 1. Benzyna, otrzymywanie, zastosowanie, liczba oktanowa, środki przeciwstukowe
 2. Rodzaje tworzyw sztucznych, ich produkcja i zastosowanie
 3. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.  Proszę opisać doświadczenia pozwalające na odróżnienie:                           a. jedwabiu naturalnego od jedwabiu sztucznego
 4.  b. włókna zwierzęcego od roślinnego.Prace kontrolne proszę dostarczyć do końca kwietnia 2018r.

Zagadnienia do egzaminu semestralnego:

 1. Skały gipsowe, wapienne i krzemianowe.
 2. Przeróbka gipsów, wapieni i krzemianów.
 3. Szkło i inne materiały budowlane.
 4. Surowce energetyczne i ich podział.
 5. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.
 6. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko naturalne.
 7. Właściwości gleby i jej ochrona.
 8. Właściwości mydeł i ich otrzymywanie.
 9. Składniki kosmetyków. Rodzaje środków czystości
 10. Wpływ składników żywności na organizm.
 11. Fermentacja i inne przemiany żywności.
 12. Dodatki do żywności.
 13. Rodzaje substancji leczniczych. Dawka lecznicza i dawka toksyczna.
 14. Zagadnienia  z pracy semestralnej.