Serdecznie zapraszamy Państwa na ostatnią odsłonę Gryfowskiego Czytania Wielkich Dzieł Literatury Polskiej – Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi” – cz. I  „Jesień”, która odbędzie się w dniu 06.11.2021 r.  (sobota)  o godz. 1200   przed Fontanną na Gryfowskim Rynku.

Projekt realizowany jest we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” dofinansowanego   ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Fragmenty wielkiego dzieła naszego Noblisty czytać będzie wielu znamienitych mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.

Naszą „inscenizację” poprzedzi krótki wykład o życiu i twórczości Władysława Reymont, ze szczególnym uwzględnieniem jego najwybitniejszego dzieła – „Chłopów”, jak również ukazanie tej powieści na tle skomplikowanych wydarzeń historyczno-społecznych kreujących znaczenie stanu włościańskiego  w procesie tworzenia nowoczesnego narodu polskiego, w II połowie XIX wieku  i na początku wieku XX.

Organizatorzy przewidują słoneczną i bezdeszczową pogodę.