ZAPROSZENIE

 Szkoła zaprasza na realizację projektu pod nazwą „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż” w formie dwutygodniowych staży do Niemiec i Francji

Projekt trwa w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2018 r. i dotyczy uczniów szkół zawodowych w wieku 16-20 lat uczących się w zawodach rzemieślniczych:

  • fryzjer
  • piekarz
  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter zabudowy i rób wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz

Każdy uczestnik:

1. odbędzie dwutygodniowy staż w zagranicznym zakładzie rzemieślniczym, gdzie zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, pozna inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inny sposób i kulturę pracy

3. pozna zasady zakładania działalności gospodarczej w innych krajach UE

4. udoskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez udział w kursie językowym przed wyjazdem (21 godzin) oraz podczas odbywania stażu

5. wzbogaci się o szeroko pojęte kompetencje kulturowe, nauczy się pracy w zespole międzynarodowym, stanie się bardziej multikulturowy i bardziej otwarty na nowe kontakty.

Wszystkie koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach projekt.

Planowane terminy staży:

* 1 grupa: 07.11.2016– 18.11.2016  /Niemcy

* 2 grupa: 09.01.2017– 20.01.2017  /Niemcy

* 3 grupa: 06.03.2017– 17.03.2017  /Niemcy

* 4 grupa: 15.05.2017 – 26.05.2017  /Francja

* 5 grupa: 02.10.2017– 13.10.2017  /Niemcy

* 6 grupa: 04.12.2017– 15.12.2017  /Niemcy

* 7 grupa: 12.02.2018– 23.02.2018  /Niemcy

* 8 grupa: 26.03.2018– 06.04.2018  /Niemcy

 

Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt do 30.09.2016r.

Renata Nowak

zawód