ZASADY  REKRUTACJI  - ROK  SZKOLNY  2017/2018

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie:

 https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html  i zapisać się do wybranego  typu Szkoły. 

ZARZĄDZENIE     NR   12 / 2017

DOLNOŚLĄSKIEGO  KURATORA  OŚWIATY

z DNIA  28 marca 2017r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018                               do klas I publicznych szkół  ponadgimnazjalnych.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

od   01   do   21   czerwca   2017 r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych.

od   23   do   27   czerwca   2017 r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   07    lipca   2017  r.- Podanie do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

do   18   lipca   2017 r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego.

do   19   lipca  2017  r. -Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO  UZUPEŁNIAJĄCEGO

do    24   lipca  2017  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacyjnych.

do   23  sierpnia  2017 r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego.

do   24  sierpnia  2017  r. -Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 OBEJRZYJ FILM O SZKOLE

 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna,
  • rozszerzenia; geografia , historia
  • przedmioty uzupełniające : edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony (od klasy pierwszej).
 • klasa językowa,
  • rozszerzenia: język angielski,język niemiecki, historia,
  • przedmiot uzupełniający- przyroda,
  • przedmioty uzupełniające do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia ; biologia, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • klasa matematyczno-fizyczna,
  • rozszerzenia: język angielski, matematyka, fizyka,
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :

 • po zasadniczej szkole zawodowej
  • rozszerzenia; historia , geografia
 • po gimnazjum
  • rozszerzenia; historia , geografia

Technikum w zawodzie;

 • technik przemysłu mody,
  • rozszerzenia: język angielski, chemia,
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik leśnik,
  • rozszerzenia: język angielski, biologia,
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
  • rozszerzenia: język niemiecki, geografia,
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
  • przedmiot dodatkowy- animacja czasu wolnego,
 • technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową oraz ROBOTYKĄ
  • rozszerzenia: matematyka, informatyka,
  • przedmiot uzupełniający – przyroda,
  • przedmiot dodatkowy – projektowanie gier i grafika komputerowa.

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • operator maszyn leśnych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • elektryk,
 • kierowca-mechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • i inne

ZOBACZ, SPRAWDŹ, PRZEKONAJ  SIĘ  SAM !

MODA, ANIMACJA,.PROJEKTOWANIE GIER, czyli GRYFÓW WYPRZEDZA CZAS.

W gąszczu edukacyjnych ofert szkół ponadgimnazjalnych, warto przyjrzeć się tej z Gryfowa. Dlaczego? Ponieważ wachlarz możliwości kształcenia jest tutaj szeroki.

Liceum Ogólnokształcące dla tych, którzy chcą studiować.
Proponujemy klasy:

-policyjną z rozszerzoną geografią i historią oraz przedmiotami uzupełniającymi : edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony (od klasy pierwszej),                                                                                                                                                                                                                                                               - językową z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim (dla zainteresowanych do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne lub język hiszpański).

- biologiczno – chemiczną z rozszerzoną biologią i chemią,
matematyczno- fizyczną z rozszerzoną matematyką i fizyką.
Przestępczość w Polsce spada, ale może warto przemyśleć wybór  klasy licealnej – policyjnej.
Zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym, a Policja w Polsce jest instytucją cieszącą się ponad stuletnią tradycją. Dziś zaufanie do niej deklaruje ponad 72% respondentów. Praca w Policji daje możliwość studiowania. Policjant może wybrać studia resortowe lub cywilne.

Technikum dla tych, którzy chcą szybko mieć zawód.
„ Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas”
Technikum w zawodzie
- technik leśnik to alternatywa dla tych, którzy kochają przyrodę i w leśnym zaciszu chcieliby spełniać się zawodowo. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony pracownik Nadleśnictwa Świeradów, który zna las jak własną kieszeń i wie co w trawie piszczy. To oferta dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki biologii, hodowli lasu czy łowiectwa. W przyszłości mogą studiować leśnictwo, ochronę środowiska, architekturę krajobrazu, biotechnologię, technikę rolniczą i inne.

Jeśli nie chcesz, aby Tomasz Jacyków przeglądał Twoją szafę…

Nową propozycją dla osób twórczych, pomysłowych i podążających za modą jest  technik przemysłu mody. Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz organizacji procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Branża usługowa to prężnie i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Znajduje w niej zatrudnienie coraz więcej osób.

Na tych, którzy cenią kontakt z drugim człowiekiem, są otwarci i komunikatywnie czeka Technikum kształcące w zawodach                                       technik hotelarstwa oraz   technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego- nowość!!

Dla pasjonatów szeroko pojętej informatyki mamy dwie wspaniałe propozycje. Można kształcić się w zawodzie  technik informatyk lub technik informatyk ze specjalnością projektowanie gier i grafiką komputerową.
Szkoła Branżowa I stopnia (do tej pory Zasadnicza Szkoła Zawodowa) to możliwość zdobycia interesującego zawodu, który zapewni godne życie. To może być początek podnoszenia kwalifikacji w Szkole Branżowej II stopnia. Można wybrać dowolny zawód zgodnie z predyspozycjami, marzeniami i planami na przyszłość.

Na uczniów Szkoły Branżowej i Techników czekają ciekawe miejsca praktyk i staże, tak w renomowanych miejscach w Polsce, jak i za granicą.
Jeśli chcecie zdobyć wiedzę, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć stare pasje lub odnaleźć nowe,
przyjdźcie do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Po lekcjach można brać udział w zajęciach :  przygotowujących do matury, informatycznych, matematycznych, artystycznych, bibliotecznych, cyklistycznych.   Dla uzdolnionych muzycznie mamy zespół muzyczny, dla ludzi o wielkim sercu – wolontariat, a dla dbających o zdrowie i ciało-siłownię.

Drodzy gimnazjaliści, rozpocznijcie nowy rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim.