Już  7 rok szkolny w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim funkcjonuje Technikum w zawodzie technik leśnik, jedna z nielicznych w regionie szkół o tej specjalności. Technik leśnik, to wymarzony zawód dla tych, którzy kochają przyrodę, dbają o środowisko naturalne, a  w ostępach leśnych, tak charakterystycznych dla Pogórza Izerskiego i Doliny Rzeki Kwisy chcieliby spełniać się zawodowo.  W naszej szkole większość zajęć z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony leśnik, który zna tajniki lasu i wprowadza uczniów w tajniki zawodu. To niepowtarzalna oferta dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą zgłębiać wiedzę o biologii, hodowli lasu czy łowiectwa.

Edukacja w trakcie 5 letniego programu nauczania  umożliwi  adeptom tego zawodu zdobyć umiejętności i wiedzę w ramach kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego. Nieodzowną częścią w kształceniu kadry leśnej będą praktyki zawodowe realizowane w klasie drugiej i trzeciej, a ich celem będzie opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo – leśnych. Dotychczas zdecydowanie większość zajęć praktycznych nasi uczniowie odbywali w Nadleśnictwie Świeradów i podległych mu leśnictwach.

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika leśnika po zdaniu kwalifikacji zawodowej  -  „gospodarowanie zasobami leśnymi”, a przede wszystkim zdobędzie takie umiejętności jak:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,

Ukończenie szkoły umożliwi przyszłym absolwentom znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
 • placówkach związanych z ochroną środowiska,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
 • a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach i parkach.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projektach europejskich związanych z wymianą zagraniczną mogą ubiegać się o otrzymanie Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – EUROPASS, co  uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w niektórych zawodach leśnych na terenie Unii Europejskiej.

Po skończeniu szkoły można kontynuować naukę na studiach wyższych, m.in.  na następujących kierunkach:

 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych
 • biologia
 • geografia
 • ogrodnictwo
 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • geodezja i kartografia
 • architektura krajobrazu
 • zootechnika
 • bioinżynieria
 • agroekologia i ochrona roślin
 • gospodarka przestrzenne
 • inne, niekoniecznie pokrewne

 

W ramach dni otwartych gryfowskiego ZSOiZ będziemy zapraszać uczniów i rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zawodzie technik leśnik, jak również pokazywać naszą atrakcyjną bazę edukacyjną w tym zakresie, a także w trakcie wyjazdów do szkół podstawowych w regionie zachęcać przyszłych absolwentów tych placówek do podjęcia nauki  w tym atrakcyjnym zawodzie.

Od początku istnienia Technikum w zawodzie technik leśnik, jego uczniowie  realizowali wiele przedsięwzięć o charakterze praktyczno-edukacyjnym, w sposób istotny wzbogacających ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Do najważniejszych z nich należały:

- praktyka zawodowa w Lonford Demesne Wood w  Irlandii,

- praktyka zawodowa w Dreźnie i Chemnitz – Saksonia – Republika Federalna Niemiec,

- warsztaty w Nadleśnictwach Świeradów i Milicz,

- udział w corocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu w Lwówku Śląskim,

- w finale wojewódzkim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w Krzyżowej,

- specjalistyczne szkolenia w Warszawie w Firmie Bosch, w zakresie stosowania nowoczesnych technologii dotyczących urządzeń stosowanych w leśnictwie,

- wycieczka zawodoznawcza  do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.

 

Drogi absolwencie szkoły podstawowej –  nauka w zawodzie technik leśnik  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim będzie dla Ciebie niepowtarzalną przygodą życia !